Vrienden Vanboeijen schenken zonnepanelen

Het bestuur van de Vrienden van Vanboeijen heeft de Stichting Paardrijden Gehandicapten Meppel ondersteund omdat er 53 cliënten van Vanboeijen genieten van de (dagelijkse) activiteiten daar.

De Vrienden van Vanboeijen hebben besloten om hen een bedrag van € 7.500,- toe te kennen voor de aanschaf van zonnepanelen. Met de aanschaf van deze zonnepanelen dragen we met elkaar bij aan een duurzamere wereld, ook voor clienten.

De Meppeler Courant besteedde ook aandacht aan dit initiatief :

Meppeler Courant