Vrije tijd

Vanboeijen heeft mede dankzij de ondersteuning vanuit de vrienden ‘vrije tijd’ op de agenda staan en echt grote stappen daarin gemaakt. Er zijn aandachtsfunctionarissen per locatie werkzaam, er zijn vrije tijdscoaches/vrijwilligerscoördinatoren per regio aangesteld, er zijn hulpmiddelen als vrije tijdskaarten, netwerkcirkels, activiteitenkalenders. Het individuele vrije tijdsplan is onderdeel geworden van het persoonlijk plan. Er is tevens ook veel energie ingezet op het werven van vrijwilligers. Al met al is zinvolle vrijetijdsbesteding tot een hoger level getild binnen Vanboeijen.

Aangepaste muziekinstrumenten

Muziek maken en luisteren voegt iets toe aan de kwaliteit van leven. Maar voor een grote groep mensen met een handicap is zelf muziek maken, of luisteren naar muziek van hun eigen keuze, niet vanzelfsprekend. Er was een grote wens om aangepaste instrumenten te ontwikkelen voor mensen met een handicap, zodat zij zelf muziek kunnen maken. Daarnaast worden er hulpmiddelen ontwikkeld waarmee cliënten zelf de regie krijgen over de muziek waar ze naar willen luisteren. De Vrienden van Vanboeijen weten uit ervaring hoe belangrijk muziek is voor mensen met een verstandelijke handicap.
Het is een van de dingen die het leven zoveel leuker maken. Zij ondersteunen daarom dit initiatief. Zodat de cliënten van Vanboeijen straks op hun eigen manier muziek kunnen maken of beluisteren.

MijnVanboeijen

De Vrienden ondersteunen mede het project Anders Ondersteunen.
Binnenkort wordt op zes locaties gestart met MijnVanboeijen. Dit is een digitale omgeving waarmee de communicatie tussen verwanten, persoonlijk begeleiders en de bewoners wordt gefaciliteerd. Het is een soort afgesloten facebook-pagina van een locatie waar berichten, foto’s en video’s kunnen worden gepost. MijnVanboeijen is een digitale weergave van het leven en welzijn van de bewoners. De site is interactief en 24 uur per dag beschikbaar voor ouders, verwanten en personeel. Voor cliënten die dat willen en kunnen is het mogelijk om actief te participeren in MijnVanboeijen.