2021-02-05 ANBI Vrienden van Vanboeijen

2.1 ANBI
De Belastingdienst heeft de Stichting Vrienden van Vanboeijen per 1 januari 2008 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan de Stichting Vrienden van Vanboeijen onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Hierdoor kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

In het kort houdt de ANBI-regeling het volgende in:
Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Lees er meer over in het informatiedocument algemeen_nut_beogende_instelling.

ANBI publicatiegegevens

1. Naam van de instelling
Stichting Vrienden van Vanboeijen

2. Fiscale gegevens
Rekening nummer: NL18ABNA0644407999
RSIN/fiscaal nummer: 8180.88.391
KVK nummer: 41019073

3. Contactgegevens
Eemland 1, 9405 KD Assen
Postbus 30014
9400 RA Assen
T (0592) 30 54 67
E vrienden@vanboeijen.nl
I www.vriendenvanboeijen.nl

4. Doelstelling
De Stichting Vrienden van Vanboeijen zet zich in voor het welzijn van mensen met een verstandelijke handicap bij Vanboeijen. Dit doet zij door het bieden van financiële ondersteuning voor projecten en materialen. Het gaat dan om de extra dingen die het leven beter of leuker maken en waar op andere manieren geen financiële ruimte voor is. Daarnaast zet de stichting zich in voor het bevorderen van de integratie van mensen met een verstandelijke beperking door het zoeken van werk- en leerplekken in de maatschappij.

5. Beleidsplan
Beleidsplan Vrienden van Vanboeijen 2020 Beleidsplan Vrienden van Vanboeijen

6. Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Vanboeijen bestaat uit:

  • Jolijn Creutzberg: voorzitter
  • Mas Boom: secretaris
  • Henk Steenwijk: penningmeester
  • Miranda Baptist

De Stichting Vrienden van Vanboeijen heeft een onbezoldigd bestuur.

7. Beloningsbeleid personeel
Het bestuur wordt ondersteund door een vriendenondersteuner en een secretarieel medewerker (vacant), beide werkzaam bij Vanboeijen.

8. Jaarverslag en Financiële verantwoording

Jaarrekening Vrienden van Vanboeijen 2017

Beoordelingsverklaring Jaarrekening 2017

Jaarrekening Vrienden van Vanboeijen 2018
Jaarrekening Vrienden van Vanboeijen 2019

De Belastingdienst heeft de Stichting Vrienden van Vanboeijen per 01-01-2008 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan de Stichting Vrienden van Vanboeijen onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Hierdoor kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

In het kort houdt de ANBI-regeling het volgende in:
Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Lees er meer over in het informatiedocument algemeen_nut_beogende_instelling – pdf document (68 kb)