Hoe biedt u een werk- of leerplek?

De Vrienden van Vanboeijen wil mensen met een verstandelijke handicap de kans geven ervaring op te doen in het reguliere arbeidsleven. Het gaat hierbij om diverse werkzaamheden zoals papier versnipperen, schoonmaken of auto’s wassen. Ook de tijd dat iemand wordt ingezet kan variëren, van een paar uur per week tot een volledige werkweek. Er is een nauwe samenwerking met de zogenaamde jobcoaches van Vanboeijen. Deze jobcoaches zorgen voor een zorgvuldige begeleiding van zowel de werknemer als de organisatie gedurende het hele traject. Zij bezoeken regelmatig de werkplek en begeleiden hier niet alleen de werknemer, maar ook zijn collega’s. Als partners kunnen u en de stichting mogelijk iets voor elkaar betekenen. Het samenwerken met een persoon met een verstandelijke handicap op een werk- of leerplek binnen uw bedrijf of organisatie biedt namelijk perspectieven voor beide partijen.

Zinvolle dagbesteding

Mensen met een verstandelijke handicap willen participeren in de samenleving. Willen nieuwe ervaringen opdoen en nieuwe contacten leggen. Wij nemen deze wensen serieus en zoeken daarom zinvolle dagbesteding binnen de reguliere en vrije arbeidsmarkt. Uitgangspunt is dat de cliënt de regie over ontwikkeling en uitvoering van zijn werk zelf uitvoert. Samen met de jobcoach wordt gekeken of een werkplek aansluit bij arbeidsinteresse en mogelijkheden. Uiteindelijk zal de medewerker zelfstandig in uw bedrijf kunnen
functioneren.

Kennismaking en afspraken

Wanneer uw bedrijf een plek beschikbaar heeft, zal de jobcoach een gesprek hebben met de leidinggevende, personeelsfunctionaris of directbetrokkene. Als alle betrokkenen van mening zijn dat de aangeboden leer- of werkplek plek geschikt kan zijn, volgt er een sollicitatiegesprek tussen de medewerker en de werkgever met ondersteuning van de jobcoach. Doel van dit gesprek is om nader kennis te maken met de werkgever. Als de sollicitant en de werkgever hierna besluiten met elkaar in zee te gaan, maken zij samen met de jobcoach afspraken over onder andere de werkzaamheden, de werkbegeleiding, het aantal uren, de intentie van het werk (gaat het bijvoorbeeld om stage, onbetaald werk of leerplek), vervoer, proeftijd en evaluatie en ongevallen- en aansprakelijkheidverzekering (deze zijn geregeld via Vanboeijen).