Hoe kan ik helpen?

Ook u kunt Vriend worden van onze stichting. Dan helpt u mee om met herkenbare en praktische projecten de kwaliteit van het leven van mensen met een verstandelijke handicap te bevorderen. Vindt u het ook belangrijk dat mensen met een verstandelijke handicap integreren in de samenleving en genieten van de leuke dingen in het leven? Steun dan de Vrienden van Vanboeijen!

Giften en donaties

Iedereen kan Vriend van Vanboeijen worden. Dat kan op verschillende manieren. U kunt zich aanmelden als donateur, maar u kunt de stichting ook steunen als sponsor. Daarnaast zijn ook giften en legaten zeer welkom.

Als u een bijdrage wilt leveren aan de realisatie van projecten voor cliënten van Vanboeijen, dan kunt u geld overmaken op rekeningnummer NL18ABNA0644407999 tnv Stichting Vrienden van Vanboeijen in Assen.