Gelukkig 2019

De stichting Vrienden van Vanboeijen wenst u een gelukkig 2019. We hopen ook komend jaar op uw bijdrage in welke vorm dan ook te mogen rekenen!