Waarom Vriend worden?

Waarom Vriend worden?

Stel dat iemand u vraagt waarom u de Vrienden van Vanboeijen steunt met een jaarlijkse bijdrage.

Dan zult u waarschijnlijk een of meer van de volgende redenen noemen:

 

  • Mijn zoon/dochter/broer/zus woont binnen Vanboeijen. Als dank voor de goede zorgen wil ik iets terug doen voor Vanboeijen en de mensen die er wonen.
  • Ik kom in mijn dagelijks leven geregeld in contact met cliënten wonende of werkende bij Vanboeijen. De hartelijkheid van de cliënten, de medewerkers, van hun winkeltjes tot de receptie en zorg heeft me er toe gebracht Vriend te worden.
  • De activiteiten van de Stichting Vrienden spreken mij erg aan. Daar wil ik bij horen.
  • Ik voel mij betrokken bij Vanboeijen en word graag op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Vrienden.

 

Het zou mooi zijn als door uw antwoord de vragensteller ook Vriend wil worden.